ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΒΑΡΛΑΑΜ (1849-1915)

ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΒΑΡΛΑΑΜ (1849-1915)

Μια μεγάλη μορφή που έδρασε στη Λάρνακα σε μια εποχή αρκετά βασανισμένη και σκοτεινή.

Διδάσκαλος, λόγιος και συγγραφέας, φοίτησε στο Ιταλικό Ινστιτούτο και στην Ελληνική Σχολή Λάρνακας. Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (1877-79).

Δίδαξε σε σχολεία και κατ’οίκον. Άριστος φιλόλογος, βαθύς γνώστης των αρχαίων κειμένων και ξένων γλωσσών. Έγραψεν πολλές μελέτες  και μετάφρασεν αρχαίους συγγραφείς. Συνέγραψε και λεξικό των συνωνύμων της ελληνικής γλώσσης «μετηνεγμένων εις την λατινικήν, ιταλικήν, γαλλικήν και αγγλική γλώσα». Εξέδιδε το περιοδικόν Ο ΚΟΣΜΟΣ , συνεργάστηκε με εφημερίδες της Τεργέστης και μάζευε λαογραφικό υλικό, το οποίο έδωσε στον Αθανάσιο Σακελλάριο, που έγραψε το μνημειώδες έργο ΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ (1891). Στον πρόλογό του ο συγγραφέας ευχαριστεί  θερμά τον Ιερώνυμο Βαρλαάμ.

Το αρχείο του έχει παραχωρηθεί από τον εγγονό του ιερομ.Σωφρόνιο Μιχαηλίδη στο ΙΔΡΥΜΑ ΦΟΙΒΟΥ ΣΤΑΥΡΙΔΗ-ΑΡΧΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ.  Πρόκειται για ένα μοναδικό και πλούσιο αρχείο, όπου, εκτός από τα σημαντικά βιβλία εποχής, έχουμε όλα τα χειρόγραφα και  ανέκδοτα έργα του Ι.Β.

Στις φωτογραφίες τον βλέπουμε με τον μαθητή του Δημήτρη Λιπέρτη με τον οποίον είχε  αλληλογραφία και στις επιστολές μαθαίνουμε αρκετά για τη ζωή και τον χαρακτήρα  διδασκάλου και μαθητή. Την έκδοση των ποιημάτων του  ΧΑΛΑΡΩΜΕΝΗ ΛΙΡΑ ο Λιπέρτης την εφιέρωσε στον δάσκαλό του.

Επίσης βλέπουμε μερικές σελίδες από ανέκδοτά του έργα τα οποία εικονογραφούσε με δικά του σχέδια.

(Στοιχεία από το Βιογραφικόν Λεξικόν Κυπρίων 1800-1920 του Αριστείδη Λ.Κουδουνάρη).

ΛΟΥΗΣ ΠΕΡΕΝΤΟΣ.

Leave a Comment