ΤΑ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ ΤΟΥ Γ.Σ.Ζ.

ΤΑ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ ΤΟΥ Γ.Σ.Ζ.

Ο Κιτιακός Γυμναστικός Σύλλογος, το μετάπειτα Γ.Σ.Ζ., ιδρύθηκε το 1896.

Η Μονή Κύκκου δώρησε ένα κομμάτι γης για την κατασκευή του πρώτου σταδίου, εκεί που αργότερα κτίστηκε η Σχολή Καλογερά. Σε τούτο το πρώτο στάδιο τελέσθηκαν το 1900 οι Δ’ Παγκύπριοι αγώνες υπο την υψηλή προστασία του Διαδόχου Κωνσταντίνου.

Το στάδιο αργότερα μεταφέρθηκε στο χώρο πίσω από το Ευρυβιάδειο, αλλά κι αυτό με τον καιρό θεωρήθηκε ακατάλληλο. Με εράνους και με τίς δωρεές της Σχολικής Εφορείας,  του δημάρχου Δημητρού Δημητρίου και των πολιτών αγοράστηκε ένας κήπος στην αρχή της Λεωφόρου Αρτέμιδος και κτίστηκε το στάδιο (1928).

Διαβάζουμε στην εφημερίδα ΝΕΟΝ ΕΘΝΟΣ, 1928 για τα εγκαίνια του Σταδίου και την τέλεση των ΙΗ’ Παγκύπριων Αγώνων.

«Το Κιτιακόν Στάδιον, κείμενον επί της προσφορωτέρας ίσως θέσεως της πόλεως, ακριβώς παρά την είσοδον της Λεωφόρου Αρτέμιδος, εγγύς της δυτικής τάφρου του αρχείου Κιτίου και ουχί μακράν του τόπου, όπου έκειτο το άγαλμα της αρειμανίου και αειπαρθένου Θεάς του νυχτερινού φωτός και του κυνηγίου.

Κατά τηνπαραμονήν των ΙΗ’Παγκυπρίων θα τελεσθώσι τα εγκαίνια του γυμναστηρίου, τα οποία, καίτι είχον ορισθεί κατά την Κυριακήν του Πάσχα, ανεβλήθησαν προς τιμήν των εξ Ελλάδος προσκυνητών των Ιεροσολύμων.

Τα προπύλαιά του, Ιωνικού ρυθμου, προβάλλουσιν επί τόπου εκβολής τριών αμαξιτών προς την Λεωφόρον, όλος δε ο χώρος περιβάλλεται δια λιθίνου τοίχου μετά σιδηρού κιγκλιδώματος, πλαισιουμένου δια δενδροστοιχιών εκ κυπαρίσσων, πεύκων και  ευκαλύπτων».

Το  σύγχρονο Στάδιο Γ.Σ.Ζ. ανεγέρθηκε το 1983. Aνήκει στον Γυμναστικό Σύλλογο ΖΗΝΩΝ,  τα δε  έξοδα ανέγερσής του τα έκανε ο ΚΟΑ κατόπιν ανταλλαγής με το παλαιό.

Στις 14 Δεκεμβρίου 2015  ο  Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού Κώστας Καδής τέλεσε τα εγκαίνια του Αθλητικού «Μουσείου ΓΣΖ», που στεγάζεται σε χώρο κάτω από τις ανατολικές κερκίδες του γηπέδου Γ.Σ.Ζ. και περιλαμβάνει ιστορικά έγγραφα που καλύπτουν την περίοδο 1900 μέχρι 1975.

Τα προπύλαια στο παλιό Γ.Σ.Ζ. συντηρήθησαν και στις 13 Μαρτίου 2022 έγινεν η τελετή εγακαινίων και επίσημης παράδοσης.

Η παλιά φωτογραφία του 1931 ανήκει στο Αρχείο Φοίβου Σταυρίδη-Αρχεία Λάρνακας.

ΛΟΥΗΣ ΠΕΡΕΝΤΟΣ.

Leave a Comment