ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Τα πρώτα κτήρια του παλιού Νοσοκομείου Λάρνακας ξεκίνησαν το 1900 και με δωρεάν της Ευανθίας Πιεριδου ακολούθησαν δύο πτέρυγες το 1933-34.

«…Κατά το 1934 δια δωρεάς της Ευανθίας Ι. Πιερίδου ανηγέρθη διόροφος πτέρυξ εις μνήμην Γεωργ. και Κωνστ. Ι. Πιερίδου, και ετέρα εις μνήμην Ερατούς Τσικίνη ( γένος Πιερίδου)….»

Αυτά αφηγείται ο Ν.Γ.Κυριαζής στο βιβλίο του «Κοινωνική δράσις της πόλεως Σκάλα-Λάρνακα» το 1947.

Η Ευανθία Πιερίδου στη διαθήκη της  κληροδότητησε «την οικίαν της  μετά των υπ’ αυτήν μαγαζίων και ύδατος εις το Νοσοκομείον Λάρνακος υπό τον όρον να παραμείνουν εσαεί απαλλοτρίωτα, η δε πρόσοψις και η επί ταύτης επιγραφή ‘Οίκος Ιωάννου Πιερίδου’ μη μεταβληθούν ποτέ.

 Ακολούθησαν προσθήκες στο κύριο κτήριο μέχρι να φτάσει στη σημερινή του μορφή ΛΟΥΗΣ ΠΕΡΕΝΤΟ

Leave a Comment