ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΛΑΡΝΑΚΑ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ!

ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΛΑΡΝΑΚΑ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ!

Στο πίσω μέρος της φωτογραφίας διαβάζουμε. «Οι τελειόφοιτοι του 1917-1918 του Εμπορικού Λυκείου Λάρνακος , κατά την εν Λεμεσώ διαμονήν των , χάριν εμπορικών μελετών, μετά του καθηγητού των των εμπορικών κ.Π.Δ.Μητροπούλου και ξεναγών των καθηγητών του Γυμνασίου Λεμεσού κ.κ.Αλέξ. Λαρίου ( Μαθηματικού) καιμ Δημήτρη Κουτουμάνου ( Φυσικού). Η φωτογραφία ελήφθη ολίγας στιγμάς πρό της εκ Λεμεσού αναχωρήσεώς των, υπό του κ.Φωσκόλου. Ένας μόνο τελειόφοιτος  ο Γ.ή Θ..Σολομωνίδης δεν κατόρθωσε ένεκα ασθενείας να λάβη μέρος εις την εκδρομήν. Τα ονόματα των τελειοφοίτων είναι .

 Γ.Τζ.Πιερίδης,  Β.Αχιλλέως,  Γ.Ζαρμάος και Ζήνων Πιερίδης εκ Λάρνακος, Μ.Ιωάννου εκ Λευκονοίκου,  Γ.Αντωνιάδης εξ Αμμοχώστου,  Κ.Αβρααμίδης εκ Λευκωσίας,  Κ.Μαυρομουστάκης εκ Κοιλανίου,  Λ ή Ι.Ιακωβίδης εκ Λευκάρων,  Χρ.Παττίχης εκ Κάτω Δρυός και  Κ.Ζένιος  ή Ξένιος εκ Λύσης.

Διασπισώνουμε ότι από τους 12  οι 5 απόφοιτοι εκείνης της χρονιάς ήταν Λαρνακείς και οι 7 από άλλες πόλεις ή χωριά. Επίσης σημειώνουμε ότι ο Δημήτρης Κουτουμάνος από την επόμενη χρονιά αυτής της φωτογραφίας διετέλεσε λυκειάρχης (1919-1954) στο Παγκύπριο Εμπορικό Λύκειο Λάρνακας. Φωτογράφος ήταν ο J.P.FOSCOLO.

Η μετάβαση των μαθητών στη Λεμεσό ήταν μια πρωτοπορική ενέργεια για εκείνα τα χρόνια. Η φήμη του Γυμνασίου Λεμεσού και των καθηγητών του έφεραν τους μαθητές του Εμπορικού Λυκείου Λάρνακας στη Λεμεσό.  Το Εμπορικό Λύκειο Λάρνακας διαχρονικά ήταν επιλογή πολλών μαθητών από άλλες περιοχές που το προτίμησαν για σπουδές.

Ευχαριστώ τον Δημητράκη Πιερίδη για την παραχώρηση της φωτογραφίας.

ΛΟΥΗΣ ΠΕΡΕΝΤΟΣ

Leave a Comment