Σχολή Καλογραιών «Αγίου Ιωσήφ»

Σχολή Καλογραιών «Αγίου Ιωσήφ»

Η Σχολή Καλογραιών «Αγίου Ιωσήφ»λειτουργεί στη Λάρνακα από το 1844. Κατά τα πρώτα τέσσερα χρόνια της ζωής της χρησιμοποιήθηκε το σπίτι του επισκόπου Paolo Brunoni ( κατόπιν οικία Ιερώνυμου Μ. Βαρλαάμ), ένα από τα ελάχιστα κτήρια  της εποχής που διασώζονται μέχρι σήμερα, εμπνευστή της ίδρυσής της. Πρωταρχικός στόχος των τεσσάρων δασκάλων και αδελφών-μοναχών του ιεραποστολικού Τάγματος «Αγίου Ιωσήφ», που είχαν έλθει από τη Γαλλία, ήταν να προσφέρουν νοσηλευτικές υπηρεσίες σε αρρώστους από επιδημίες που μάστιζαν  τότε την Κύπρο.Πράγματι πολύς κόσμος, ανεξαρτήτως εθνικότητας ή θρησκείας, επιζητούσε τη βοήθειά τους.

Παράλληλα άρχισαν να λειτουργούν και σχολείο, αρχικά με 91 μαθήτριες. Σε αυτό, όπου φοιτούσαν μαθήτριες όλων των χριστιανικών δογμάτων αλλά και μουσουλμάνες, ήταν εμφανής η προτεραιότητα στην προώθηση της γαλλικής κουλτούρας και γλώσσας. Οι αρχικές προσπάθειες για ανέγερση ιδιόκτητου κτηρίου αντιμετώπιζε την άρνηση των τουρκικών αρχών, όμως τελικά, με ενέργειες του Προξένου της Γαλλίας στην Κωνσταντινούπολη, δόθηκε η σχετική έγκριση και το Σχολείο ήταν έτοιμο το 1848.Από τότε η Σχολή αναπτύσσει πλούσιο εκπαιδευτικό και κοινωνικό έργο.

Οι φωτογραφίες είναι από τα αρχεία των Ιερ.Σωφρόνιου Μιχαηλίδη, Μάρως Βαλδασερίδου και Νόρμας Αραβή.

ΛΟΥΗΣ ΠΕΡΕΝΤΟΣ

Leave a Comment