ΖΑΝΝΕΤΟΣ ΦΙΛΙΟΣ (1863-1933)

ΖΑΝΝΕΤΟΣ ΦΙΛΙΟΣ (1863-1933)

Γεννήθηκε στην Πελλοπόνησο και ήρθε την Κύπρο 1888 . Σπούδασε Ιατρική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δραστήριος σε πολλούς τομείς της Κυπριακής κοινωνίας. Πολιτική( Βουλευτής), αθλητισμό (Ιδρυτής και πρόεδρος του Γ.Σ.Ζ. καθώς και του Κιτιακού Συλλόγου Λάρνακος), Δημοτικές αρχές ( Δήμαρχος) , εκπαίδευση ( από τους ιδρυτές του Λυκείου Λάρνακος) , εθνικούς αγώνες. Οι Άγγλοι τον εξόρισαν το  1922.

Βαθύς γνώστης της ιστορίας, έγραψε το μνημειώδες τρίτομο έργο ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (1910-12).

Στην εισαγωγή του στον Α Τόμο αναφέρει.

«Ήμην πρόεδρος του εν Λάρνακι γυμναστικού Συλλόγου «Ζήνωνος», συνεπεία του οποίου έσχον το ευτύχημα και την τιμήν να προεδρεύσω δις της μεγίστης όντως εθνικής των Κυπρίων πανηγύρεως κατά τους τελευταίους τούτους  χρόνους, των Παγκυπρίων δηλονότι αγώνων, των τελουμένων κατ’ απομίμησιν των Ολυμπιακών. Ήμην μέλος της εφορείας των σχολείων της πόλεως, ήμην μέλος της επιτροπείας του ιστορικού της πόλεως ναού, του φερωνύμου του πολιούχου Αγ.Λαζάρου, από των εισπράξεων του οποίου μέγα εδίδετο μέρος δια τας δαπάνας της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως. Ήμην μέλος της επιτροπείας της Μονής του Αγ.Γεωργίου, του Κοντού επιλεγομένου, τα εισοδήματα της οποίας εξεχωρήθησαν υπο της Μητροπόλεως υπέρ των σχολείων της μέσης εκπαιδεύσεως. Επί πάσε δε τούτοις ήμην τετιμημένος και δια του υψίστου εν Κύπρω δημοσίου αξιώματος του βουλευτού ή μέλους του Νομοθετικού  Συμβουλίου, ως συνήθως λέγεται.

Η συμμετοχή του στους Εθνικούς  αγώνες της Κύπρου της τότε περιόδου είναι γνωστοί και καλύπτονται ευρέως  από τις εφημερίδες.

Για να τον τιμήσει η Λάρνακα ανέγειρε μνημείο στον περίβολο της Μονής Αγίου Γεωργίου Κοντού.

Λούης Περεντός

Leave a Comment