ΟΙ ΚΑΜΑΡΕΣ

ΟΙ ΚΑΜΑΡΕΣ

Υπάρχουν τρεις σειρές Καμάρες στη Λάρνακα, μέρος υδραγωγείου που έκτισε ο Μπεκίρ πασάς ( 1747-48). Η μια είναι  η γνωστή, αυτή που βρίσκεται στην είσοδο της Λάρνακας από την κατεύθυνση της Λεμεσού. Σε μικρή απόσταση, βρίσκονται οι δεύτερες Καμάρες, και λίγο πιο κάτω προς τη Δρομολαξιά, βρίσκεται η τρίτη σειρά.

Η δεύτερη σειρά έχει καταρρεύσει στο μέσον της και η τρίτη σειρά  είναι σε μεγάλο βαθμό καλυμμένη από επιχώσεις που προήλθαν από την καλλιέργεια των γύρω χωραφιών.  Δίπλα τους υπάρχει ένα κατασκεύασμα, απ’όπου κατηύθυναν το νερό στις γύρω περιοχές.

Ο Αλέξης Μιχαηλίδης, στο βιβλίο του «Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ (2016) γράφει.

«Τμήματα του υδραγωγείου,όπως ο υπόγειος αγωγός με τα φρεάτια επίσκεψης, οι τρεις σειρές καμάρων, μέρος του επιφανειακού καναλιού, ο ένας αλευρόμυλος και δυο κρήνες, σώζονται μέχρι σήμερα και η πολιτεία οφείλει να φροντίσει για τη συντήρηση και την προστασία τους».

Κάναμε ποοσπάθειες στο παρελθόν προς το Τμήμα Αρχαιοτήτων για ανάδειξη των μνημείων αυτών. Καταλάβαμε ότι υπάρχουν άλλες προτεραιότητες.

Λούης Περεντός

Leave a Comment