ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Από τον ΝεοκλήΓ.Κυριαζή ( ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΣΚΑΛΑ-ΛΑΡΝΑΚΑ) παίρνομε το πιο κατω απόσπασμα, που αναφέρεται στην πρώτη Τράπεζα που λειτούργησε στην Κύπρο.

«Λόγω αναγκών του εμπορίου εις Λάρνακα ήτο αναγκαία η λειτουργία τραπεζικών ιδρυμάτων. Εκ των πρώτων ιδρυθεισών ήτο η Οθωμανική Αυτοκρατορική Τράπεζα. Εκ προξενικής επιστολής 19 Μαϊου 1864 μανθάνομεν «Ο εμπορικός οίκος του Λονδίνου, William Ridell εν Κύπρω, εμπορευόμενος το Ριζάρι, μεσολαβήσει του κ.Δ.Πιερίδου, γραικού ραγιά, θέλων κατά το 1859 να ευρύνη το εμπόριόν του, έστειλεν εις Λάρνακα πληρεξούσιον του τον κ. Lang, όστις….διωρίσθη διευθυντής μιας Οθωμανικής Τραπέζης η οποία μέλλει να εγκαθιδρυθεί εν Λάρνακι, ως υποκατάστημα εκείνης της Βηρυτού. Σεβαστά ποσά απεστάλησαν εις αυτόν από την πόλιν ταύτην.»

Εκ τούτων βεβαιούται ότι, η πρώτη εν Κύπρω ιδρυθείσα Τράπεζα ήτο η Οθωμανική Αυτοκρατορική Τράπεζα, στεγασθείσα πρώτον εν Λάρνακι εις την κατοικίαν Δ Πιερίδου, παρά την αποβαθρούν, με πρώτον διευθυντήν τον Riddel,  εξ ού και το προ της Πύλας «τσιφλίτζιν του Ριτέλη», κατόπιν τον Δ.Πιερίδην, Lang, Watkins, Αρ. Ιακωβίδην, Κωνσταντινίδην κ.λ.π.»

Το κτήριο που βρίσκεται στην πλατεία Μαντοβάνι είναι του 1906. Στο ισόγειο λειτουργούσε η Τράπεζα και στο ανώγειο κατοικούσε ο εκάστοτε Διευθυντής.

Σήμερα στο ισόγειο στεγάζεται η ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ, η  υπηρεσία  Europe Direct και χρησιμοποιείται για διάφορες ανάγκες  του Δήμου Λάρνακας ( οργανωτικό γραφείο για εκδηλώσεις,  σεμινάρια), στον οποίο παρεχωρήθη από την Επιτροπή Διαχείρησης Τουρκοκυπριακών περιουσιών. Στο ανώγειο λειτουργούν το ΙΔΡΥΜΑ ΦΟΙΒΟΥ ΣΤΑΥΡΙΔΗ-ΑΡΧΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ και  το ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ.

Ευχαριστώ τον Άλκη Κωνσταντινίδη για τις πληροφορίες.

Λούης Περεντός

Leave a Comment