ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ

Η Ιερά Μονή του Αγίου Γεωργίου του Κοντού είναι από παλιά τόπος αναφοράς για τη Λάρνακα. Ήταν  το ακρότατο σημείο  της  Λάρνακας προς τη Λευκωσία. Εκτός από τη θρησκευτική του σημασία, ήταν περιοχή όπου συνήθιζαν να πηγαίνουν για εκδρομές, τη Δευτέρα της Καθαρής, οργάνωναν ένα σημαντικό  πανηγύρι  ( και ζωοπανήγυρη) κ.λ.π. Υπήρχε περίοδος που ήταν μοναστήρι.

Η ιστορία του ξεκινά από το 18ο αιώνα. Ο ναός  κτίστηκε το 1834 στη θέση του παλιού, ανακαινίστηκε το 1886, και το 1922 κατεδαφίστηκαν τα παλιά κελιά του μοναστηριού και κτίστηκε ο νέος περίβολος και τα προπύλαια.

Διαβάζουμε στον ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΚΗΡΥΚΑ, τεύχος 126 ( 30.4.1917).

«Η πανήγυρις  του Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου εν Λάρνακι συνεκέντρωσεν ως συνήθως πολύ πλήθος πανηγυριστών εξ όλων των μερών της νήσου. Την λειτουργίαν ετέλεσεν ο Π.Μ.Κιτίου διδάξας το εκκλησίασμα από της αναγνωσθείσης  περί θεραπείας του παραλύτου ευγγελικής περικοπής».

Στο χώρο του υπάρχουν δύο μνημεία αφιερωμένα στον Φίλιο Ζαννέου και στη Μαρία Χ’Μιτζή.

ΛΟΥΗΣ ΠΕΡΕΝΤΟΣ

Leave a Comment