ΞΕΚΙΝΑ Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ  ΠΑΛΙΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΣΤΗ ΛΑΡΝΑΚΑ.

ΞΕΚΙΝΑ Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ  ΠΑΛΙΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΣΤΗ ΛΑΡΝΑΚΑ.

Ο ναός του 1920, που βρισκόταν σε κακά χάλια για χρόνια και για τον οποίο κάναμε αρκετές αναφορές και προσπάθειες, μέσα στις επόμενες λίγες μέρες  θα μπεί στη διαδικασία της αναπαλαίωσης. Τα σχέδια που υπεβλήθησαν πέρασαν από αρκετή γραφειοκρατία , ζητήθησαν προσφορές, προχώρησε η αξιολόγησή τους.

Το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιούλη θα ξεκινήσει η πρώτη φάση κατά την οποία θα αφαιρεθεί ο σοβάς και οι μπογιές. Τον Σεπτέμβρη θα συνεχίσει η γενική αναπαλαίωση.

Όσον αφορά την κατακόμβη, το Τμήμα Αρχαιοτήτων έχει ετοιμάσει σχέδιο συντήρησης και τοποθέτησης στεγάστρου.

«Παρά την λεωφόρον Αρτέμιδος εις Σκάλαν, όπου οι λίμνες του άϊ Λαζάρου. Κατόπιν ονείρου Βασίλη τινός, ανεσκάφη (1907) όπου «η μερίκα της Φανερωμένης» εις λάκκον με θάλλουσαν μερίκαν, και ανευρέθη πηγάδι-αγίασμα, εις μεγαλιθικόν σπήλαιον  λαξευμένον εις βράχον, αρχαίον σήμερον μνημείον, εις δύο μέρη διαχωριζόμενον, και μικρά εικόνα της Φανερωμένης, κατεστράφη σχεδόν (0μ20Χ0μ.35), επί της οποίας σωζομένη εις τον ναόν της Φανερωμένης, μικρόν εκείθεν, σημειούται Φανερωμένη, ΜΡ-ΘΥ. Πιστεύεται ότι θεραπεύει τον ελώδη. Προστρέχουσι και κόραι δεόμεναι «να τας φανερώση γαμπρόν». Μετ΄ολίγα έτη (1920) δια δωρεών ανηγέρθη λιθόκτιστος ναός, λειτουργούμενος Δευτέραν εκάστης εβδομάδος και την Παρασκευήν της Ζωοδόχου Πηγής».

( απο το βιβλίο του Ν.Γ.Κυριαζή ΕΠΩΝΥΜΙΑΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ, 1950).

Λούης Περεντός

Leave a Comment